top of page

Foredragsholder

«Norske tilstander, 2021»

I dag har 1 av 5 nordmenn det trangt økonomisk. 1 av 10 bor i en husholdning som mangler en sosial gode som internet, bytte ut slitt tøy, holde boligen passelig varm eller spise næringsrik kost. 115 000 barn vokser opp i fattigdom. Foredraget tar for seg fattigdom fra et erfaringperspektiv, knyttet opp mot fersk statistikk og forskning på fattigdom i Norge 2021. 


Kaisa vokste opp i fattigdom og har selv oppdratt barn under fattigdomsgrensa som mor. Kaisa tematiserer hvordan fattigdom går i arv, og hvordan dette preget oppveksten hennes og ga årene som ung voksen en følelse av utenfor-skap. Kaisa ser sine egne erfaringer i lys av forskning på samfunnspsykologi feltet, ved hjelp av professor Keith Johnstones litteratur.


I de siste tre årene har hun jobbet i Kristiansand kommune i enheten for Kultur og Inkludering i forebyggende team. Her har hun sett deler av systemet som jobber for å utjevne forskjeller. Dette har gitt henne håp og ett spisset kritisk blikk. Kaisas kombinasjon av realkompetanse som ett av tallene bak fattigdomsstatestikken i Norge, kombinert med yrkeskompetansen hennes, gir et unikt innblikk i hvordan systemet samtidig nytter og spenner bein på en og samme tid. Foredraget tematiserer hvordan fattigdom gir følelsen av skam og avmakt, utenfor-skap, norske fordommer mot fattigdom og forhåpentligvis; inspirasjon til hvordan man fremme inkludering og likestilling. 


Foredraget er spesielt rettet mot kommunale aktører eller organisasjoner som jobber med mennesker med ulike diskrimineringsgrunnlag/marginaliseringsgrunnlag, spesielt fattigdom. Passer også godt for skoleverket, elver og ansatte. 
Foredraget kan tilpasses ulike aldersgrupper, fra ungdom til voksne. 

Foredrag holdt: 

 • Kristiansand folkebibliotek

 • Froland folkebibliotek og Froland Kretsfengsels bibliotek

 • Oslo Redd Barna «Stay Barnetrygda»

 • Navs podcast «på godt navsk»

 • Litteraturhuset Lillehammer

 • Litteraturhuset i Oslo

 • Forfatter sentrum sør

 • NAV Klepp

 • Nye Mønstrekonferansen

 • SMI skolen Arendal og kristiansand

 • Agder fylkesting


Skal besøke i 2023: 

 • NAV Kristiansand, 300 ansatte

 • Kvinner i Agder, kvinnekonferansen

 • Helsesykepleiernes fagdag

 • Skogheimseminaret

 • Helsesykepleier kongressen

 • Tvedestrand bibliotek

«Kaisa sin fortelling traff oss både i hodet og hjertet.»

Arrangør

«Vi sitter igjen med viktige refleksjoner om menneskemøter, tilgjengelighet, fattigdom og økonomi.»

 Sveinar Heskestad 

avdelingsleder Nav 

bottom of page